Den nye bilafgift er på plads

På denne side kan du blive klogere på den danske registreringsafgift, som den er nu og har været igennem tiden.

Hvad betyder den nye afgift for dig?

Ny bilafgift

Du kan selv prøve at beregne afgift HER

Den nye registreringsafgift er blevet ændret og har virkning fra 3. oktober 2017. Registreringsafgiften er reguleret, således:

Personbiler:

 • Fra 105 % til 85 % for den lave registreringssats og skalaknækket er rykket fra 106.600 kr. til 185.000 på alle personbiler. Den høje registreringsafgift er stadig 150 %.
 • Derudover er der indført forhøjet fradrag på selealarmer og 5-stjernet vurderinger i Euro NCAP, lige som registreringsafgiften også reducerer merprisen, der er forbundet med at tilvælge ekstra sikkerhedsudstyr for de biler, der ligger under skalaknækket på 185.000.
 • Den sidste nævneværdig ting er, at grænserne for hvornår der ydes fradrag på brændstofsøkonomiske biler er forhøjet fra 16 km/l (benzin) og 18 km/l (diesel) til 20 km/l (benzin) og 22 km/l (diesel). Samtidig forhøjes tillægget for dårlig brændstofsøkonomi til 6.000 kr. 

Alle disse ændringer har til formål at belønne mere trafiksikre og miljørigtige biler. Det betyder, at nye biler fremover vil betale 85 % i registreringsafgift af de første 185.000 kr af bilens pris og herefter 150 %.

Registreringsafgift på personbiler i 2017 og NU

Nedenfor kan du se, hvordan registreringsafgiften har påvirker personbilernes priser. Der er taget udgangspunkt i nogle af regeringens eksempler i disse priseksempler. 

I 2016 blev der regnet med 105% af værdien op til 82.800 kr. af bilens pris og 150% af resten af bilens pris. I 2017 blev dette reguleret til 105% af værdien op til 106.600 kr. af bilens værdi og 150% af resten af bilens værdi. Nu er registreringsafgiften blevet reguleret til 85 % op til 185.000 kr. og 150 % over. Herved er personbiler altså blevet billigere de sidste 3 år. 

Ny registreringsafgift

Ny bilafgift

Sådan udregnes prisen

Et eksempel i Danmark på en personbil, hvor prisen fra fabrikken vokser fra DKK 90.500,- til den endelige salgspris på DKK 234.843,- udregnes ved, at der oveni bilens pris tillægges moms og registreringsafgift.

Registreringsafgiften udregnes udfra bilens pris efter moms.

I dette eksempel er der ikke taget højde for eventuelle fradrag. 

Som det ses ud fra dette eksempel betaler vi i Danmark omkring 2,5 x bilens reelle værdi. 

bilafgift

Registreringsafgift på varebiler i 2017 og NU

Afgift varebiler

Små varebiler:

 • Bundfradraget for biler på 50% afgift forhøjes fra de nuværende kr. 18.100 til kr. 58.000 (2017 niveau), (Bemærk, at der står kr.16.900 til kr. 54.200 i lovforslaget, men det er 2010 niveau)
 • Fradrag/tillæg for brændstofforbrug følger personbiler og grænserne hæves således med 4 km/l:
  • Benzinbiler får fremtidigt fradrag på kr. 4.000 pr. km. for biler der kører mere end 20 km. pr. liter og tillæg på kr. 6.000 pr. km. på dem der kører mindre.
  • Dieselbiler får fremtidigt fradrag på kr. 4.000 pr. km. for biler der kører mere end 22 km. pr. liter og tillæg på kr. 6.000 pr. km. på dem der kører mindre.

Store varebiler:

 • Bundfradraget for biler på 30% afgift forhøjes fra kr. 34.100 til kr. 38.200.

Grøn ejerafgift:

 • Modsat tidligere praksis, forbliver grønne ejerafgifter på varebiler uændrede og har dermed ikke længere samme sats som personbiler med samme forbrug. Varebiler bliver dog omfattet af de nye skalaknæk for grøn ejerafgift.

Dansk bilafgifts historie

Registreringsafgiften blev indført den 1. januar 1925, som en slags "luksusafgift" som de rige skulle betale for deres legetøj. Med tiden blev afgiften en ekstraskat på vedligeholdelse af vejene, som led i at vejnettet blev udbygget i Danmark. Herefter fulgte benzinafgiften, der skulle anvendes til at betale for den første Lillebæltsbro - den blev ikke fjernet efter, at broen var færdig. 2. Verdenskrig resulterede også i en stigning på afgiften. I 1950'erne blev "dollarpræmien" erstattet af en tilsvarende høj bilafgift. Den maksimale afgiftssats på 180 % blev sat i 1977, som følge af oliekrisen i 1970'erne - denne blev ikke fjernet efter krisen var ovre.

Siden Finansloven i 2015 er bilafgiften blevet nedsat i to omgange. Først i 2015, hvor det blev vedtaget, at bilafgiften skulle reguleres fra 180 % til 150 % og afgiften på de første 82.800 kr. af bilens pris blev sat til 105 %.

I 2016 blev dette reguleret til, at den 105 % bilafgift nu galt helt op til 106.600 kr. af bilens pris og 150 % på bilens resterende pris.

Dine prisalarmer hos Andersen og Martini

Dine prisalarmer hos Andersen & Martini