Beskatning af fri firmabil

Der er flere regler, som du skal være opmærksom på i forhold til beskatning af fri bil.

Kontakt erhvervscenter

Telefon: 36 93 10 20

Sådan beregnes beskatning af fri firmabil

Hvis du netop har købt/fået en firmabil eller står overfor at købe en firmabil, anbefaler vi dig at læse videre.
Vores mål er at du bliver klogere på, hvordan du bliver beskattet af fri bil. Fri bil er et skattepligtigt personalegode, og værdien opgøres som en procentdel af bilens beregningsgrundlag. Det er selve råderetten, der beskattes, og omfanget af den private kørsel er uden betydning.

Mangler du en ny firmabil? eller er du på udkig efter en ny flåde? >> Se vores firmabiler her

Eksempel på beregning

Man kan beregne beskatningsgrundlaget af sin firmabil på flere måder – alt efter om der er tale om en ny eller brugt bil (over eller under 36 måneder på tidspunktet for arbejdsgivers anskaffelse).

Bilen er fire år, når medarbejderen får den stillet til rådighed. Dens markedsmæssige værdi er 100.000 kr. Dens værdi beregnes dog som minimum af 160.000 kr. Miljøtillægget er på 7.500 kr.
Bilens værdi 160.000 kr. (som er minimum)
Miljøtillæg 7.500 kr.
Skat af 25 pct. af værdien: 0,25x160.000 = 40.000 kr.
Hertil lægges miljøtillægget på 7.500 kr. 40.000 kr. + 7.500 kr. = 47.500 kr.
Medarbejderen skal altså beskattes af 47.500 kr. Hvor meget det præcis betyder i kroner og øre, afhænger af medarbejderens skatteprocent.  Beløbet 47.500 kr. vil indgå i rubrikken for lønindkomst på medarbejderens årsopgørelse.

Procentreglen og miljøtillæg

Hvis en bil er mindre end 36 mdr. gammel, beregnes beskatningen fra første indregistreringsdato, og medarbejderen bliver beskattet af nyvognsprisen. Den skattepligtige værdi af fri firmabil beregnes som 25% af den del af bilens værdi, der ikke overstiger kr. 300.000 og 20% af resten. Den skattepligtige værdi beregnes dog af mindst kr. 160.000. Denne beskatning skal anvendes i bilens første 36 mdr. 

Fra 37. måned nedsættes den skattemæssige værdi til 75% af bilens nyvognspris*, dog igen som minimum kr. 160.000. 

Den skattepligtige værdi tillægges et miljøtillæg, der svarer til den årlige ejerafgift for firmabilen. Hvis bilen ikke er omfattet af reglerne om ejerafgift, udgør miljøtillægget den årlige vægtafgift for bilen. Tillægget indgår ikke i beregningsgrundlaget, men er et tillæg direkte til den skattepligtige værdi.

Fra og med 2013 udgør miljøtillægget 150%, dvs. ejerafgiften x 1,5.
Det betyder at skatten på årsbasis mindst vil være 40.000 kr. + miljøafgift

Udgifter i forbindelse med firmabil

Reglerne omkring beskatning af udgifter til firmabilen er således, at hvis det har en driftmæssig sammenhæng med brugen af firmabilen, så er det uden skattemæssige konsekvenser for den ansatte/brugeren.

Eksempler på udgifter, der kan afholdes af arbejdsgiveren uden konsekvenser:

  • Service & vedligeholdelse (herunder udgifter til olie, sprinklervæske, vask mv.)
  • Benzin, diesel eller el til el- og hybridbiler
  • Nødvendige reparationer
  • Forsikring
  • Ejerafgift/vægtafgift

Eksempler på udgifter, der ikke er af driftsmæssig karakter:

  • Fart- og parkeringsbøder
  • Broafgifter og færgebilletter (medmindre det udelukkende bruges til kørsel mellem hjem og arbejde)
  • Garage

Rådighedsbeskatning og ansattes egenbetaling for rådigheden

Det er selve rådigheden af bilen der beskattes, og altså ikke omfanget af privatkørsel. Har den ansatte haft rådighed over bilen i en periode i året, så betales der en forholdsmæssig fordeling af den skattemæssige årsværdi (rundet op til hele måneder). Har den ansatte derfor firmabilen i perioden 1/1 – 16/5 beskattes den pågældende med 5/12 af årsværdien.

Betaler den ansatte helt eller delvis for rådigheden over bilen, så fratrækkes det den skattepligtige årlige værdi af den fri firmabil med beløbet. Det har ingen betydning om betalingen sker årligt eller ratevis.

Du kan læse endnu mere om reglerne for beskatning af firmabil, hvis du besøger SKAT’s hjemmeside

Hos Andersen & Martini har vi stor erfaring  med salg af firmabil. Vores Erhvervscenter i Greve beskæftiger sig udelukkende med erhvervssalg, og vi har derfor stor ekspertise i vejledningen inden for køb, leasing og finansiering af firmabil

*Nyvognsprisen er bilens pris inklusiv registreringsafgift, moms, leveringsomkostninger og alt normalt tilbehør. Ved normalt tilbehør forstås registreringsafgiftspligtigt udstyr, herunder også ekstra udstyr på f.eks. kampagnebilmodeller, hvis udstyret monteres af fabrikations- eller importørvirksomheden.

Opel Astra 

Opel Astra Firmabil Leasing

Beskatningsværdi fra 220.144 kr. (eksl. levering)

MOKKA X

Opel Mokka X Firmabil

Beskatningsværdi fra 224.954 kr. (eksl. levering)

Opel Zafira

Opel Zafria Firmabil Erhvervsleasing

Beskatningsværdi fra 279.970 kr. (eksl. levering)

Dine prisalarmer hos Andersen og Martini

Dine prisalarmer hos Andersen & Martini