Beskatning af fri firmabil

Der er flere regler, som du skal være opmærksom på i forhold til beskatning af fri bil.

Sådan beregnes beskatning af fri firmabil

Hvis du netop har købt/fået en firmabil eller står overfor at købe en firmabil, anbefaler vi dig at læse videre.

Vores mål er at du bliver klogere på, hvordan du bliver beskattet af fri bil. Fri bil er et skattepligtigt personalegode, og værdien opgøres som en procentdel af bilens beregningsgrundlag. Det er selve råderetten, der beskattes, og omfanget af den private kørsel er uden betydning.

Mangler du en ny firmabil? Eller er du på udkig efter nye mærker til din flåde? Så klik dig videre nedenfor.

Søg firmabiler

Procentreglen og miljøtillæg

Nyere bil under 3 år
Hvis en bil er mindre end 36 mdr. gammel, beregnes beskatningen fra første indregistreringsdato, og medarbejderen bliver beskattet af beskatningsværdien op til de første 4 måneder, hvorefter den skal genberegnes efter markedsværdien. Den skattepligtige værdi af fri firmabil beregnes som 25% af den del af bilens værdi, der ikke overstiger kr. 300.000 og 20% af resten. Den skattepligtige værdi beregnes dog af mindst kr. 160.000. Denne beskatning skal anvendes i bilens første 36 mdr.

Når bilen bliver 3 år
Fra 37. måned fra første registreringsdato nedsættes den skattemæssige værdi til 75% af bilens nyvognspris, dog igen som minimum kr. 160.000. 

Brugte biler over 3 år på anskaffelsestidspunktet
For brugte biler, der på anskaffelsestidspunktet er over 3 år fra første registreringsdato, benyttes købsprisen (fakturaprisen) af bilen som grundlag for beregningen, dog minimum 160.000 kr. Skal du have træk eller andet ekstraudstyr, som ikke i forvejen er på bilen, så tæller dette ikke med i beregningen 

Miljøtillæg
Den skattepligtige værdi tillægges et miljøtillæg, der svarer til den årlige ejerafgift for firmabilen. Hvis bilen ikke er omfattet af reglerne om ejerafgift, udgør miljøtillægget den årlige vægtafgift for bilen. Tillægget indgår ikke i beregningsgrundlaget, men er et tillæg direkte til den skattepligtige værdi.

Fra og med 2013 udgør miljøtillægget 150%, dvs. ejerafgiften x 1,5. Det betyder at skatten på årsbasis mindst vil være 40.000 kr. + miljøafgift

Medarbejder hos A&M

Ny lov om beskatning i 2020

40.000 kr. i fradrag på plug in hybrid og elbiler
Reglerne for beskatning er i 2020 blevet ændret, således du får hele 40.000 kr. i personligt fradrag, hvis du vælger en plug-in hybrid eller elbil. Fradraget gælder til og med december 2020 og også for firmabil-brugere, der i forvejen har sådan en biltype. Hvad der sker efter 2020 er ikke blevet besluttet af regeringen endnu, men noget kunne tyde på, at dette tiltag vil blive forlænget i de kommende år.

Genberegning efter 4 måneder
Den nye lov indeholder bl.a. også et krav om, at alle firmabiler skal genberegnes senest efter 4 måneder, således beskatningsværdien afspejler den reelle markedsværdi for bilen.

Det har før været muligt for leasingselskaber at sætte beskatningsværdien efter deres indkøbspris, hvilket gav et urealistisk og urimeligt lavt beskatningsgrundlag i forhold til, hvad privatmarkedet skulle betale, og det har man forsøgt at eliminere med de nye tiltag.

Det betyder også, at du reelt først kender det rigtige beskatningsgrundlag efter 4 måneder, men vi har erfarne folk, der kan give dig en indikation af, hvad det vil betyde for dig på den konkrete bil. Som udgangspunkt vil det gå mest ud over firmabil-brugerne på premium-mærkerne, da differencen mellem beskatningsværdi og reelle markedsværdi har været størst på disse.

Alle aftaler, der er indgået før februar 2020, vil ikke blive berørt af denne genberegnings-regel.

Se regneeksempel på firmabilbeskatning

Eksempel på Peugeot 3008 Hybrid4 300 hk EAT8 (automatgear 8-trins):

Eksempel Peugeot 3008
 
Bilens værdi 379.990 kr.
Skat af 25 % 25% x 300.000 = 75.000 kr.
Skat af 20 % 20 % x 79.990 = 15.998 kr.
Miljøtillæg 150% x 330 x 2 = 990 kr.
Samlet før fradrag 91.988 kr.
Total efter fradrag 91.988-40.000 = 51.988 kr./år
Bruttobeskatning pr. md. 4.332,5 kr./md.

Her tager vi udgangspunkt i en af vores nyere firmabiler: Peugeot 3008 Hybrid til 379.990 kr. i beskatningsværdi.

Vedtagelsen betyder altså for dig, som overvejer en plug-in hybrid eller elbil som firmabil, at beskatningen falder med 3.333 kr./md. brutto (40.000 kr./12 mdr.)

For denne Peugeot 3008 giver det altså en månedlig bruttobeskatning inkl. miljøtillæg på 91.988 kr. -40.000 kr.= 51.988 kr. / 12 mdr. = 4.332,5 kr./md.

Hvor meget, det koster den enkelte medarbejder, afhænger af marginalskatten. Regner vi med en marginalskat på 60 % (topskat), så vil brugeren betale 4.332,5 kr. * 60 % = 2.599,5 kr./md. for denne bil.

Dette gælder for alle nye og brugte plug-in- og elbiler op til 3 år.

Se eksemplet som video

Minimumbeskatningen

Eksempel på beregning
 
Bilens værdi 160.000 kr. (som er minimum)
Miljøtillæg 7.500 kr.
Skat af 25 pct. af værdien: 25% x 160.000 = 40.000 kr.
Hertil lægges miljøtillægget på 7.500 kr. 40.000 kr. + 7.500 kr. = 47.500 kr.

I dette eksempel er bilen er fire år, når medarbejderen får den stillet til rådighed. Dens markedsmæssige værdi er 100.000 kr. Dens værdi beregnes dog som minimum af 160.000 kr. og miljøtillægget er på 7.500 kr.

Medarbejderen skal altså beskattes af 47.500 kr. Hvor meget, det præcis betyder i kroner og øre, afhænger af medarbejderens skatteprocent. Beløbet 47.500 kr. vil indgå i rubrikken for lønindkomst på medarbejderens årsopgørelse.

Udgifter i forbindelse med firmabil

Reglerne omkring beskatning af udgifter til firmabilen er således, at hvis det har en driftmæssig sammenhæng med brugen af firmabilen, så er det uden skattemæssige konsekvenser for den ansatte/brugeren.

Eksempler på udgifter, der kan afholdes af arbejdsgiveren:

 • Service & vedligeholdelse (herunder udgifter til olie, sprinklervæske, vask mv.)
 • Benzin, diesel eller el til el- og hybridbiler
 • Nødvendige reparationer
 • Forsikring
 • Ejerafgift/vægtafgift

Eksempler på udgifter, der ikke er af driftsmæssig karakter:

 • Fart- og parkeringsbøder
 • Broafgifter og færgebilletter (medmindre det udelukkende bruges til kørsel mellem hjem og arbejde)
 • Garage

Rådighedsbeskatning og ansattes egenbetaling for rådigheden

Det er selve rådigheden af bilen der beskattes, og altså ikke omfanget af privatkørsel. Har den ansatte haft rådighed over bilen i en periode i året, så betales der en forholdsmæssig fordeling af den skattemæssige årsværdi (rundet op til hele måneder). Har den ansatte derfor firmabilen i perioden 1/1 – 16/5 beskattes den pågældende med 5/12 af årsværdien.

Betaler den ansatte helt eller delvis for rådigheden over bilen, så fratrækkes det den skattepligtige årlige værdi af den fri firmabil med beløbet. Det har ingen betydning om betalingen sker årligt eller ratevis.

Du kan læse endnu mere om reglerne for beskatning af firmabil, hvis du besøger SKAT’s hjemmeside.

Hos Andersen & Martini har vi stor erfaring med salg af firmabil. Vores Erhvervscenter i Greve beskæftiger sig udelukkende med erhvervssalg, og vi har derfor stor ekspertise i vejledningen inden for køb, leasing og finansiering af firmabil.

FAQ Beskatning af fri bil

 • Når du får stillet fri bil til rådighed gennem din arbejdsplads, bliver du beskattet af firmabilen. Værdien opgøres som en procentdel af bilens beregningsgrundlag. Det er selve råderetten, der beskattes, og omfanget af den private kørsel er uden betydning. Læs om de mange muligheder, når du skal vælge en firmabil HER.

 • Beskatningen af fri firmabil beregnes som en procentdel af bilens værdi plus et miljøtillæg. Bilens værdi afhænger af, hvor gammel den er. Procentdelen afhænger af, hvor høj bilens værdi er.
 • Er der tale om en dyr bil med store driftsomkostninger og et lavt beskatningsgrundlag, taler det for, at du har den som firmabil. Derimod kan det bedre betale sig at have den som privatbil, jo billigere – eller mindre omkostningstung – en bil er. Er de samlede årlige driftsomkostninger mindre end værdien af den fri bil, du skal beskattes af, taler det altså for, at du har bilen som privatbil.
 • Miljøtillægget tillægges den skattepligtige værdi af fri bil. Miljøtillægget blev per 1. januar 2013 sat op fra 100% til 150% af den årlige ejerafgift. Hvis bilen ikke er omfattet omfattet af reglerne om ejerafgift, udgør miljøtillægget den årlige vægtafgift plus 150%.

  Det betyder, at hvis du får stillet en fri bil til rådighed, hvor ejerafgiften f.eks. er på kr. 5.000, så er miljøtillægget på kr. 7.500.

  Personbiler, der er registreret første gang 1. juli 1997 eller senere, samt varebiler, der er registreret første gang 18. marts 2009 eller senere omfattes af ejerafgiften. Afgiften opkræves ud fra bilens brændstofforbrug, som står på registreringsattesten. Udligningstillægget på dieselbiler og privatbenyttelsestillæg skal ikke medregnes i miljøtillægget.

Få hjælp til at finde den rigtige firmabil

Erhvervsleasing

Læs mere om erhvervsleasing her, og få styr på de forskellige leasingformer, der tilbydes

 Mere info

A&M Erhvervscenter

A&M Erhvervcenter kan tilbyde nogle dygtige konsulenter og fantastiske faciliteter

Mere info

Firmabiler

Vi har lavet en oversigt med alle vores firmabiler samlet et sted, så du kan sammenligne.

 Mere info

Stil spørgsmålUdfyld nedenstående og stil dit spørgsmål. Vi sidder klar til at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål eller ønsker rådgivning omkring dit bilkøb.

 

Vi bestræber os på at svare dig inden for 3 timer i arbejdstiden, men der kan gå længere tid i særligt belastede perioder.

Book en prøveturUdfyld nedenstående informationer, og så vil vi vende tilbage til dig med en bekræftelse på din booking. 

 

Dette er en forespørgsel og tidspunktet vil først gælde, når de er bekræftet af Andersen & Martini.