Firmabil eller privat bil?

Få klarhed omkring valget mellem at købe egen bil eller få firmabil. Hvornår kan det ene bedst betale sig frem for det andet.

Hvornår kan det betale sig med firmabil? 

Valget af bilordning er for mange en kompliceret sag. Som udgangspunkt kan man sige, at hvis du kører mange kilometer privat, så kan det ofte svare sig at have en firmabil. Med en firmabil har du som medarbejder mulighed for køre privat i en bil, som arbejdsgiveren betaler og stiller rådighed. Den fri rådighed over firmabiler beskattes dog, og skatten er den samme uanset hvor meget, du kører privat i bilen. Et lavt beskatningsgrundlag ift. bilens købspris gør det mere attraktivt at vælge en firmabil.


Kører du derimod mange kilometer for firmaet og får skattefri kørselsgodtgørelse, kan det som tommelfingerregel bedst svare sig selv at lægge bil til. Firmabiler beskattes på den måde, at bilens såkaldte beskatningsgrundlag lægges oven i den almindelige bruttoløn. Den kunstige forhøjelse af din indtægt modsvarer det gode, som det er at have en bil til rådighed. Beskatningsgrundlaget er altså ikke det beløb, der skal betales, men derimod det beløb, der skal betales skat af.

For privatbil:

  • Du kører mange kilometer for firmaet og får skattefri kørselsgodtgørelse
  • Der er tale om en bil med et mindre værditab

For firmabil:

  • Du kører mange private kilometer
  • Der er tale om en relativ dyr bil
  • Der er tale om en bil med et stort værditab


Summa summarum – hvis bilens samlede årlige driftsomkostninger er større end den værdi af fri bil, som du ellers skal beskattes af, så bør du med stor sandsynlighed vælge en firmabil. Dog er det svært at sige noget entydigt, da det vil være en individuel vurdering. Vi anbefaler derfor, at hvis du overvejer at købe firmabil eller egen bil, så kontakt Andersen & Martini - Vi har stor erfaring og ekspertise i vejledning inden for køb, leasing og finansiering af firmabiler. 

>> Se alle vores firmabiler her <<

Læs mere om reglerne vedrørende beskatning af firmabil


Du kan evt. bruge FDM's firmabilsindikator til at blive lidt klogere på, hvad der kan bedst betale sig for dig.

Dine prisalarmer hos Andersen og Martini

Dine prisalarmer hos Andersen & Martini