Privatlivspolitik for A&M's behandling af personoplysninger

Når du er i kontakt med Andersen & Martini, bruger am.dk eller besøger os på de sociale medier indsamler og bruger dine personlige oplysninger som beskrevet i disse retningslinjer. Hvis vi laver større ændringer i retningslinjerne, giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på am.dk. Det er altid de senest tilgængelige vilkår, der gælder.

Hvis du har spørgsmål til disse retningslinjer, skal du være meget velkommen til at sende spørgsmål eller kommentarer til os. Kontaktoplysninger finder du nederst i retningslinjerne.

Privatlivspolitik

Hos Andersen & Martini A/S og koncernforbundne selskaber, jf. nedenfor overholder vi persondatalovgivningen. Ifølge loven skal vi oplyse dig om, hvordan vi behandler dine oplysninger fx i forbindelse med at du køber eller sælger en bil, indgår en leasingaftale eller en aftale om servicering eller værkstedsbesøg eller ønsker at modtage vores markedsføringsmateriale med information om vores egne og vores samarbejdspartneres produkter, services og gode tilbud.

I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af personoplysninger.

Formål og typer af oplysninger

Andersen & Martini behandler dine oplysninger til varetagelse af følgende overordnede formål:

 • Køb og salg af biler og leasing af biler (herunder opfølgning, tilfredshedsmåling, fakturering og salgsaktiviteter)
 • Håndtering af forsikrings- og finansieringsydelser
 • Opfylde reklamations- og garantiforpligtelser
 • Servicering og værkstedsydelser (herunder bl.a. ved værkstedsbesøg)
 • Markedsføring af vores ydelser, herunder som beskrevet i samtykketeksten, hvis du har givet samtykke til direkte markedsføring
 • Generelle formål som f.eks. overholdelse af gældende lovgivning, administration af vores kundeaftaler, statistik og forretningsudvikling.

Andersen & Martini indsamler oplysningerne hos dig og via offentligt tilgængelige kilder som fx motorregistreret, cpr-registret mv. og behandler blandt andet følgende kategorier af oplysninger:

 • Navn på ejer eller bruger af bilen, kontaktoplysninger, CPR-nr.
 • E-mailadresse, telefonnummer og kørekortnummer
 • Oplysninger om købshistorik hos Andersen & Martini
 • Oplysninger om din bil, f.eks. bilmodel og stamdata
 • Informationer fra bilens IT/styreboks.
 • Informationer fra salg og servicering af 
  Fra servicering indhentes bilens kilometer stand, bilens udskiftede dele, bilens type af reparation, bilens omsætning.
 • Informationer om forsikring af bilen, herunder
  Hvilket forsikringsselskab
 • Informationer fra serviceeftersyn og obligatoriske 
  Hvilke serviceeftersyn (type), bilens kilometerstand og dato. Ved obligatorisk syn, slår man dette op hos SKAT.
 • Informationer om finansiering af bilen
  Oplysninger om finansieringsinstitut, lånebeløb, kreditforhold og kreditaftalen.
 • Informationer fra førsalgs-aktiviteter.
  Oplysninger om adfærd online bl.a. på alle Andersen & Martinis platforme og fysisk i butik til profilering og kundegruppering og forbedret kundeoplevelse.
 • Information om IP-adresse
  Oplysningen bruges bl.a. til at tælle, hvor mange der har kigget på en konkret bil på vores produktsider, så vi kan oplyse brugeren om, hvor populær den givne bil er.
 • Informationer om åbning, læsning af modtaget elektronisk markedsføring
Automatiserede, individuelle beslutninger (profilering)

Dine oplysninger anvendes til automatiseret, individuel beslutningstagning eller profilering.

 1. En vurdering af om lån/afdragsordning kan tilbydes i forbindelse med finansiering.
 2. Profilering af adfærd online, fysisk i butikken og værkstedet, samt kørselsadfærd og bilens alder med henblik på automatiseret 1:1 markedsføring i forskellige flows, så vi kan sende mere aktuelt og relevant materiale og tilbud til den enkelte.
 3. Inddeling i kundegrupper, baseret på kundens engagement i virksomheden (antal af tillægsydelser) og på type af bil, mærke, model, bilens alder, type af finansiering/leasing og ovenstående adfærdsprofilering.
Juridisk grundlag for behandlingen

Det juridiske grundlag for behandlingen af oplysningerne til brug for ovenstående formål er følgende:

 • Opfyldelse af en kontrakt, fx kontrakt om køb eller salg af en bil, tegning af forsikringer hos forsikringsselskaber, aftaler om finansiering af biler med finansieringsinstitutter, booking og gennemførelse af værkstedsbesøg, (Da- tabeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b)
 • Vores retlige forpligtelser som dataansvarlig for oplysningerne (Databeskyttelsesforordningen 6, stk. 1, litra c)
 • Samtykke i forhold til direkte markedsføring og profilering i forbindelse med markedsføring (Databeskyttelsesfor- ordningen art. 6, stk. 1, litra a)
 • Interesseafvejning at dokumentere overholdelse af lovgivningen (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f)
 • Interesseafvejning i forhold til at evaluere købs- og værkstedsoplevelser (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f)
 • Interesseafvejning i forhold til statistik (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f)
Kilder

Persondata indsamles direkte fra dig, dine it-enheder som smartphone, tablet eller computer, fra bilen og de transaktioner, som du gennemfører hos Andersen & Martini samt fra forsikringsselskaber og finansieringsinstitutter.

Om indsamlingen er frivillig eller obligatorisk

Andersen & Martini indsamler personoplysninger fra og om dig og behandler disse til brug for markedsføringsformål. Vi kontakter dig imidlertid ikke elektronisk eller telefonisk i markedsføringsøjemed, medmindre du har meddelt dit samtykke hertil. Konsekvenserne af ikke at samtykke er, at du ikke kan få oplysninger om eksklusive tilbud, fordele og relevant vedligeholdelse af bilen.

Ved tilfredshedsundersøgelser og lign. bestemmer du selv om du vil kontaktes efterfølgende.

Når indsamlingen og behandlingen af personoplysninger sker i forbindelse med salg/køb af biler, leasingaftaler eller servicering/værkstedsbesøg er det nødvendigt for Andersen & Martini at indsamle oplysningerne for at kunne indgå og opfylde kontrakten. Konsekvenserne af ikke at give oplysningerne er, at det ikke er muligt at indgå eller gennemføre aftalen.

Overførsel af personoplysninger til databehandlere eller som databehandler

Andersen & Martini overfører personoplysninger til sine databehandere, som behandler (herunder opbevarer) personoplysningerne. Pt. er det:

T-leverandøren:

CDK

DMS-System:

Dracar+

Andet:

Importører:
Opel - K.W. Bruun Import A/S, Hovedvejen 1, 2600 Glostrup,CVR: 32278477
Peugeot - K.W. Bruun Import A/S, Hovedvejen 1, 2600 Glostrup, CVR: 63557218 
Kia Import Danmark A/S Hauløkkevej 4, 7000 Fredericia, CVR: 18493195

Fabrik/producent:
Opel - Opel Automobile GmbH, Bahnhofsplatz, D-65423 Rüsselsheim, Germany
Kia -Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, Tyskland
Peugeot - PSA Automobiles SA, 2-10 Boulevard de l’Europe, 78 300 Poissy, France

 

Oplysningerne kan blive videregivet til bilimportøren af dit mærke med henblik på at opfylde ovennævnte formål og grundlag

Dine bildata deles med alle autoriserede forhandlere og værksteder. Disse har adgang til specifikke data vedr. din bil, herunder servicehistorik, således at den bedste service kan ydes, ligegyldigt hvilket autoriseret værksted du bruger.

Andre selvstændige dataansvarlige modtager et udvalg af dine data, så som SKAT, Motorregistreret, forsikringsselskaber og finansieringsselskaber, således at vi kan overholde vores aftaler med dig og vores forpligtelser ifølge lovgivningen.

Videregivelse inden for forhandlerkoncernen

Andersen & Martini videregiver alle personoplysninger til koncernforbundne selskaber til brug for profilering og kundegruppering og disses markedsføringstiltag direkte over for de registrerede som aftalt i samtykkeblanketten.

Det drejer sig om følgende koncernforbundne selskaber:

Andersen & Martini Biler A/S, Adresse: Agenavej 15, 2670 Greve, Mail: info@am.dk, tlf: 36931000
Andersen & Martini Auto A/S, Adresse: Agenavej 15, 2670 Greve, Mail: info@am.dk, tlf: 36931000 
Andersen & Martini A/S Adresse: Agenavej 15, 2670 Greve, Mail Info@am.dk, tlf: 36931000

Disse koncernselskaber behandler personoplysninger på samme måde som anført i denne privatlivspolitik, som skal læses ud fra, at koncernforbundne selskaber er direkte omfattet af definitionen af ”Andersen & Martini som anført i indledningen. 

Videregivelse af personoplysninger til tredjeparter

Andersen & Martini overfører personoplysninger til tredjeparter i forbindelse med køb/salg af biler og leasingaftaler, herunder finansieringsselskaber og forsikringsselskaber. Andersen & Martini videregiver dine personoplysninger til motorregistret, skat, eventuelle finansieringsselskaber, forsikringsselskaber mv., som skal bruge dine oplysninger i forbindelse med bilkøb, finansiering, modtagelse af købesum, tegning af forsikring, leasingaftale mv.

Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. overføres til tredjepartssystemer i det omfang disse oplysninger er kendt. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Opbevaringsperiode

Til brug for opfyldelse af kontrakter og tiltag forud derfor, opbevarer Andersen & Martini oplysningerne i overensstemmelse med forældelsesreglerne af civilretlige krav.

Til brug for markedsføring, opbevarer Andersen & Martini dine personoplysninger i den periode samtykket er gældende og højst 12 mdr. efter senest udsendte markedsføringsmateriale, og i yderligere 2 år efter det til enhver tid senest udsendte markedsføringsmateriale for dokumentation.

Evalueringer mv. opbevares i den periode det er nødvendigt for at analysere og evt. følge op individuelt, samt så længe der er et aktivt kundeforhold. Dog ikke længere end 3 år fra sidste besøg.

Til brug for øvrige formål, herunder lovpligtig dokumentation og iværksættelse af sikkerhedsforanstaltninger opbevares personoplysningerne, så længe de er nødvendige ud fra lovhjemlede forældelsesregler.

Dine rettigheder

Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til behandlingen af dine personoplysninger, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen og videregivelse af personoplysningerne, og til at gøre indsigelse mod automatiseret, individuel beslutningstagning (profilering).

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder i forhold til nogle af ovenstående elementer, kan du med fordel downloade "udøvelse af dine privatlivsrettigheder i Andersen & Martini koncernen" og følge instruktionen.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger og/eller dine rettigheder i forbindelse hermed, er du velkommen til at kontakte Andersen & Martini eller de koncernforbundne selskaber på:

Navn på forhandler:

Andersen & Martini

Adresse:

Agenavej 15, 2670 Greve

E-mail:

info@am.dk

Telefon nr.:

36931000

Ved kontakt til koncernforbundne selskaber se kontaktoplysningerne under ovenstående afsnit (videregivelse inden for forhandlerkoncernen)

Cookies

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus. Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning 

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger, øvrig brug af services eller foretager en henvendelse via websitet.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

 • Nødvendige cookies hjælper med at gøre en hjemmeside brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner, såsom side-navigation og adgang til sikre områder af hjemmesiden. Hjemmesiden kan ikke fungere optimalt uden disse cookies.
 • Statistiske cookies indsamler oplysninger om, hvordan du interagerer med hjemmesiden, herunder hvor ofte du besøger siden, og hvilke sider du kigger på. 
  Det gør vi for at kunne optimere design, brugervenlighed og styrke effektiviteten af hjemmesiden. Derudover bruger vi oplysningerne til at give dig personaliseret indhold og udarbejde markedsanalyser.
 • Marketing cookies indsamler oplysninger om dine interesser, herunder hvilke sider og annoncer du klikker på, hvilke produkter eller ydelser du viser interesse for, eller køber, på denne og andre hjemmesider. Det gør vi for at kunne vise dig annoncer, der er relevante for dig og dine interesser. For at kunne vise dig målrettede annoncer på denne og andre hjemmesider, samarbejder vi med andre virksomheder, som vi deler oplysninger med. Det kan du læse mere om herunder.
 • Funktionelle cookies indsamler oplysninger om dine foretrukne indstillinger og valg på hjemmesiden. Det gør vi for at kunne vise dig den version af hjemmesiden, der passer til dine præferencer. Oplysningerne bliver brugt til at afgøre, hvilken region og sprog du foretrækker, til at vise videoer og andre visuelle elementer på hjemmesiden fx jobsøgning.
 • Uklassificerede cookies er vi i færd med at klassificere sammen med udbyderne af de enkelte cookies.

Du kan til enhver tid ændre dit samtykke ved klikke på det lille cookie ikon nederst i højre hjørne på hjemmesiden.


Samtykke til at modtage direkte markedsføring fra A&M

Ved at du giver dit samtykke til Andersen & Martini A/S (forhandler), har vi dermed mulighed for at sende dig markedsføringsmateriale.

Andersen & Martini har delt samtykke til at modtage markedsføring op i 2 forskellige typer. Fælles for dem begge er, at de giver Andersen & Martini ret til at behandle oplysninger om og kontakte dig med markedsføringsmateriale vedr. biler, tilbehør og reservedele samt services til biler. For gradueringen af samtykket gælder mere specifikt:

A&M Kundeklub

Dette samtykke er til aktive kunder eller potentielle nye kunder af Andersen & Martini, hvor ejerens bil eller potentielle nye bil er omdrejningspunktet for markedsføringen. Der vil kun blive sendt aktuelt og relevant markedsføring med eksklusive tilbud og services på din bil, herunder

 • Påmindelser om værkstedsbesøg og øvrige servicemeddelelser, f.eks. påmindelser om tid for dækskifte (sommer/vinter), obligatoriske serviceeftersyn og lovpligtige syn samt tid for sæsoneftersyn.
 • Eksklusive tilbud og rabatter på services til din bil, f.eks. vask og pleje, rustbeskyttelse og synsforberedelse baseret på bilens alder, levetid, antal kørte kilometer m.m.
 • Unikke specialtilbud på reservedele og tilbehør til din bil baseret på bilens type, og model.
 • Tilbud på leasing, finansiering, forsikring, vejhjælp, medlemskaber og abonnementer om biler og bilservices og lignende fra forhandleren, såfremt det kunne være at høj aktualitet og relevans for den bil, du ejer eller har prøvekørt.
 • Ekstra gode tilbud på nye og brugte biler til vores loyale kunder, baseret på tiden, du har ejet/prøvekørt en bil og på den type, mærke og model, du ejer eller har prøvekørt.
 • Lagring af informationer og indsamle allerede lagrede informationer (tracking mekanismer indlagt i meddelelserne) fra de enheder, der benyttes  til at åbne e-mails og sms/mms samt informationer om disse enheders brugeradfærd på website og i de udsendte meddelelser, fx hvilke e-mails der åbnes, hvor længe, hvilke emner der klikkes på mv. Så A&M kan sende højst aktuelt og relevant materiale i forhold til din interesse, adfærd og ejerskab af bil.
 • Skrive/ringe til mig for at få oplyst ændringer i min e-mailadresse eller mobilnummer, som led i ajourføringen af mine oplysninger.
 • Informationer om planlagte VIP-arrangementer, der kunne have interesse for dig, baseret på den type, mærke og model, du ejer.
A&M Nyhedsbrev

Dette samtykke er til alle, der har interesse i Andersen & Martini og deres produkter. Både aktive kunder og potentielle nye kunder.

 • Nyhedsbreve med markedsføringsmateriale om nye og brugte biler, reservedele og tilbehør til bilen, serviceeftersyn, merchandise, arrangementer, messer, leasing, finansiering, forsikring, vejhjælp, medlemskaber og lignende fra forhandleren.
 • Informationer om planlagte arrangementer, herunder åbent hus og messer, hvor Andersen & Martini deltager.
 • Lagre informationer på og indsamle allerede lagrede informationer (tracking mekanismer indlagt i meddelelserne) fra de enheder, jeg bruger til at åbne e-mails og sms/mms samt informationer om disse enheders brugeradfærd på vores website og i de udsendte meddelelser, fx hvilke e-mails der åbnes, hvor længe, hvilke emner der klikkes på mv. Så vi kan sende dig bedst muligt materiale i forhold til din interesse og adfærd.
 • Skrive/ringe til mig for at få oplyst ændringer i min e-mailadresse eller mobilnummer, som led i ajourføringen af mine oplysninger.

Med ovenstående accept af enten A&M Kundeklub samtykke og/eller A&M Nyhedsbrev giver du samtykke til at Andersen & Martini A/S videregiver personoplysninger til forhandlerens koncern- forbundne virksomheder, som er:

Andersen & Martini Biler A/S, Adresse: Agenavej 15, 2670 Greve, Mail: info@am.dk, tlf: 36931000
Andersen & Martini Auto A/S, Adresse: Agenavej 15, 2670 Greve, Mail: info@am.dk, tlf: 36931000 
Andersen & Martini A/S, Adresse: Agenavej 15, 2670 Greve, Mail Info@am.dk, tlf: 36931000

og at disse også må behandle mine oplysninger til markedsføringsformål og øvrige beskrevne formål og på samme måde som Andersen & Martini A/S sende de valgte informationer.

Andersen & Martini og de koncernforbundne virksomheder må kontakte dig via:

 • SMS og MMS
 • E-mail
 • Telefonopkald

Det er frivilligt, om du ønsker at give samtykke til at modtage markedsføring mv.

Du kan til enhver tid afmelde dig modtagelse af e-mails og beskeder som angivet i hver mail, og for beskeder ved at sende teksten ”AFMELD MAIL/SMS” til:

Marketing@am.dk

og/eller tlf: 30633312

Du har ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage, modtager du ikke længere ovenstående information og markedsføring.

Tilbagekaldelsen påvirker dog ikke den behandling, der har fundet sted forud for tilbagekaldelsen, ligesom vi som din forhandler også fremadrettet evt. kan behandle oplysningerne til andre formål end direkte markedsføring over for dig som anført i privatlivspolitikken.

Vi giver besked til de koncernforbundne virksomheder, hvis du tilbagekalder dit samtykke hos os.

Online betaling

Du kan ændre og annullere din booking gratis, blot du informerer os mindst 48 timer før det bestilte afhentningstidspunkt. Ændringer er gratis indtil 48 timer før lejestart (ændringer kan dog betyde at lejeprisen ændre sig).
Ved annullering mindre end 48 timer før lejestart, vil det forudbetalte lejebeløb blive refunderet, dog vil der blive fratrukket et annulleringsgebyr på 375 kr.
Hvis du ikke annullerer og ikke afhenter lejebilen på det bestilte tidspunkt, så vil det forudbetalte lejebeløb blive refunderet, dog fratrukket et gebyr på 750 kr.
Hvis du returnerer lejebilen tidligere end den accepterede lejeperiode, så vil du ikke være berettiget til refusion af evt. ubenyttede lejedage.