Opel advarselslamper - Se hvad de betyder

Læs nærmere herunder, hvad det betyder, og hvordan du skal agere, hvis f.eks. motorlampen i din bil lyser.

Rød, gul eller grøn lampe lyser?

Rød lampe lyser Rød lampe = Stop hurtigst muligt og kontakt værksted
Gul lampe lyser Gul lampe = Undersøg fejlen, når du er kommet hjem
Grøn lampe lyser Grøn lampe = Blot nyttig information - ingen grund til bekymring

De forskellige advarselslamper har samme symboler hos langt de fleste bilmærker, men der kan være forskelle på, om lamperne f.eks. blinker eller skifter farve i forskellige situationer. På denne side får du en beskrivelse af de vigtigste advarselslamper i din Opel. 

Der kan være forskel på, hvilke advarselslamper de forskellige Opel-modeller har, så man skal se informationerne som vejledende. Brug bilens instruktionsbog for information om advarselslamperne i den konkrete model.

I nogle tilfælde vil advarselslampen være ledsaget af en fejlmeddelelse på skærmen, som kan hjælpe dig med at identificere, hvad lampen betyder. 

Se Opel Advarselslamper ↓

Hvad skal jeg gøre, hvis en advarselslampe lyser?

Vi får hyppigt henvendelser fra folk, der har en bil, hvor en af advarselslamperne lyser. Det er nemlig de færreste, der ved, hvad (alle) lamperne betyder, men det er vigtigt at sætte sig ind i det, så man ikke risikerer at skade sin bil.

Det skal siges, at det ikke behøver at være noget alvorligt, når en advarselslampe lyser, men det kan det blive, hvis man ser stort på advarslen og kører videre. I visse tilfælde kan en lampe betyde, at man skal stoppe bilen omgående og ringe efter autohjælp.

Det et er vigtigt at notere sig, om lampen blinker eller lyser konstant, da det har forskellig betydning, hvilket fremgår nedenfor. 

De fleste advarselslamper tændes kortvarigt, når man sætter tændingen i ON. Man skal derfor ikke reagere der, medmindre en eller flere lamper fortsætter med at lyse efter 3-4 sekunder. 

I mange af de tilfælde, der beskrives nedenfor, skal du kontakte et autoriseret eller et andet Opel-kvalificeret værksted. Andersen & Martini har autoriserede Opel-værksteder i Søborg, Ballerup, Taastrup og Glostrup.

Advarselslamper
Dæktryk

Dæktrykslampen lyser

Hvis lampen for dæktryksovervågning lyser (gul), har systemet konstateret dæktrykstab. Stands omgående og kontroller dæktrykket. 

Hvis lampen blinker, er der fejl i systemet, eller der er monteret et hjul uden trykføler (f.eks. et reservehjul). Efter 60-90 sekunder lyser kontrollampen konstant. Søg hjælp på et autoriseret værksted for at få udbedret fejlen.

Motorlampen

Motorlampen lyser

Hvis motorlampen (gul) tænder og lyser konstant, mens motoren kører, betyder det, at der er fejl i det system, der renser udstødningsluften. De tilladte grænseværdier for udstødningsgasser kan være overskredet. På dieselmotorer er rengøringsprocessen af dieselpartikelfilteret potentielt ikke muligt. Søg omgående hjælp på et autoriseret Opel-værksted eller et andet kvalificeret værksted.

Hvis motorlampen blinker, mens motoren er i gang betyder det, at der er en fejl, der kan føre til beskadigelse af katalysatoren. Slip gaspedalen indtil kontrollampen holder op med at blinke. Søg omgående hjælp på et autoriseret Opel-værksted eller et andet kvalificeret værksted.

Motorlampen skal slukke, kort efter motoren er startet. Hvis den ikke slukkes, skal du hurtigst muligt kontakte et autoriseret Opel-værksted eller et andet kvalificeret værksted.

Motorkraft knap

Lampen for nedsat motorkraft lyser

Når denne lampe lyser (gul), er motorydelsen begrænset. Søg hjælp på et autoriseret Opel-værksted eller et andet kvalificeret værksted hurtigst muligt. 

Airbag lampe

Airbag-lampen lyser

Når tændingen slås til, lyser lampen (rød) i ca. fire sekunder. Hvis den ikke slukker efter fire sekunder eller tændes under kørsel, er der en fejl i airbagsystemet. Søg omgående hjælp på et autoriseret Opel-værksted eller et andet kvalificeret værksted. Der er risiko for, at airbaggene og selestrammerne ikke udløses ved en ulykke, når denne lampe lyser.

Passagerairbag-lampen

Passagerairbag-lampen lyser

Hvis denne lampe lyser (gul), står kontakten, der sidder i handskerummet, i position “OFF”. Det betyder, at front-airbaggen ved passagersædet er deaktiveret. Herefter kan en rygvendt barnestol installeres. Hvis det ikke er meningen, at kontakten skal stå i ”OFF-position, sæt den i "ON-position" for at aktivere passagerairbaggen. I dette tilfælde må en “bagudvendt” barnestol IKKE installeres.

Parkeringsbremselampen

Parkeringsbremselampen lyser

Hvis denne lampe lyser (rød), er parkeringsbremsen trukket eller ikke korrekt løsnet. Træd på bremsepedalen og løsn parkeringsbremsen for at slukke lampen. Hvis parkeringsbremsen IKKE er aktiveret, og lampen stadig lyser, er bremse- og koblingsvæske-standen for lav. Stands straks bilen og få den bugseret til et autoriseret Opel-værksted eller et andet kvalificeret værksted.

Kølervæske-lampen

Kølervæske-lampen lyser

Advarselslampen for kølevæsketemperatur lyser rødt. Hvis den tændes, mens motoren kører, er kølevæsketemperaturen for høj. Stop bilen omgåenden og sluk motoren. For lavt niveau af kølervæske kan medføre skader på motoren. Kontroller straks kølervæske-standen. Søg hjælp i bilens instruktionsbog. Ved tilstrækkelig kølervæskestand skal du kontakte et autoriseret Opel-værksted eller et andet kvalificeret værksted. 

Olietrykslampen

Olietrykslampen lyser

Hvis denne lampe lyser (rød), mens motoren kører, er der fejl på motorens smørekredsløb. Træd på koblingen og sæt bilen i frigear. Find med det samme et sikkert sted at standse bilen og afbryd tændingen. Tjek oliestanden og fyld om muligt på. Løser dette ikke problemet, kontakt da et autoriseret Opel-værksted eller et andet kvalificeret værksted. Bilen må ikke køre videre og skal bugseres til værkstedet.

Batteri-lampen

Batteri-lampen lyser

Hvis batterilampen lyser (rød), mens motoren kører, er der fejl på batteriets ladekreds. Bilbattriet oplades ikke. Motorkølingen kan være afbrudt. Bremseforstærkerenhedens funktion kan ophøre. Søg hjælp på et Opel-værksted eller et andet kvalificeret værksted.

Kontrollampen skal slukke, når du starter motoren. Hvis den ikke slukkes, skal du kontakte et autoriseret Opel-værksted eller et andet kvalificeret værksted med det samme.

ABS-lampen

ABS-lampen lyser

Hvis ABS-lampen lyser (gul), er der fejl på ABS-systemet (blokeringsfri bremser). Bilens bremsesystem fungerer dog som på en bil uden ABS. Kør forsigtigt med moderat hastighed, og kontakt hurtigst muligt et autoriseret Opel-værksted eller et andet kvalificeret værksted.

Servicelampen

Servicelampen lyser

Når servidelampen lyser (gul), skal bilen snart til service. Desuden vises en advarselsmeddelelse i fører-informationscentret. Kontakt et autoriseret Opel-værksted for at få udført service efter fabrikkens forskrifter eller på et kvalificeret værksted.

ESP-lampen

---

ESP-lampen

ESP-lampen lyser

Hvis ESP-lampen (gul) blinker, betyder det, at den elektroniske stabilitetskontrol er aktiveret. Systemet optimerer vejgrebet og forbedrer bilens styreevne. Motorydelsen vil muligvis blive reduceret, og en mindre opbremsning af bilen kan finde sted.

Hvis lampen lyser (gul) konstant, er der en fejl i systemet. Der vises en advarselsmeddelelse eller en advarselskode i førerinformationscentret. Kørslen kan fortsættes. Systemet fungerer ikke. Kontrollen over bilen kan dog blive reduceret, hvis kørebanens beskaffenhed er dårlig. Få årsagen til fejlen udbedret på et autoriseret Opel-værksted eller et andet kvalificeret værksted.

Symbolet for fejlramt/aktivt ESP-system suppleres af et OFF, hvis den elektroniske stabilitetskontrol er slået fra. Tryk på knappen med ESP-symbolet for at genaktivere systemet. 

ESP/ASR-systemet aktiveres altid automatisk, når bilen startes.

AdBlue-lampen

AdBlue-lampen lyser

AdBlue-niveauet er lavt, hvis denne lampe lyser (gul). Påfyld snarest AdBlue* for at undgå, at motoren ikke kan startes.

*Ved hjælp af AdBlue-væske med urea omdanner katalysatorer op til 85 % af kvælstofilte (NOx) til kvælstof og vand, som ikke er sundheds- eller miljøskadeligt. Flere tankstationer har både mindre beholdere og standere med Adblue, hvor du selv kan tanke.

Kontakt osUdfyld nedenstående og skriv evt. en besked omkring din henvendelse. Så vil vi komme tilbage til dig hurtigst muligt.

(hvis den er kendt)

 

Vi bestræber os på at svare dig inden for 3 timer i arbejdstiden, men der kan gå længere tid i særligt belastede perioder.