Erhvervsleasing

Med erhvervsleasing er leasingydelsen fuldt fradragsberettiget

Kontakt erhvervscenter

Telefon: 36 93 10 20

Erhvervsleasing af firmabil kan være en fordel

For firmaer har det længe været naturligt at lease deres biler – ikke mindst fordi momsen kan løftes som erhvervsdrivende. Ved erhvervsleasing er leasingydelsen fuldt fradragsberettiget, såfremt det omhandler en bil, der udelukkende anvendes erhvervsmæssigt, og ikke til privat befordring. For biler der også anvendes til privat personbefordringen, er fradraget begrænset – og andre vilkår gør sig gældende.

For en leaset firmabil, opgøres den skattepligtige værdi af rådighed på samme måde, som hvis arbejdsgiveren købte bilen på leasingtidspunktet. Udgangspunktet er derfor fakturapris inkl. moms, registreringsafgift, leveringsomkostninger og normalt registreringsafgiftspligtigt tilbehør. Hvis en arbejdsgiver erhvervsleaser en brugt bil som er mere end 3 år gammel, så er beskatningsgrundlaget et skøn over markedsværdien på tidspunkt for leasingaftalens indgåelse.

Se yderligere kontakt info på erhvervscentrets kontaktside

Operationel eller finansiel leasing?

Når du leaser en erhvervsbil er det muligt at vælge mellem to leasingtyper: Finansiel og Operationel leasing. Finansiel leasing kan sidestilles med en finansiering, hvorimod operationel leasing kan anses som leje.

Operationel Leasing

Kort: Efter endt leasingperiode leveres bilen tilbage til leasingselskabet/os

Fordele:

 • Leasingtager har ingen risiko på bilens værdiforringelse eller restværdi
 • Serviceomkostninger indregnet i aftalen, hvilket betyder; ingen uforudsete værkstedsudgifter
 • Ingen kapital bundet i aktiver – du beholder likviditet i virksomheden

Ved operationel leasing, leaser virksomheden bilen i en bestemt periode til en fast, lav månedlig ydelse. Når leasingperioden er udløbet leveres bilen blot tilbage til leasinggiver. Herved slipper du for bekymringer så som gensalg og værditab. Herved har du mulighed for at altid at køre de nyeste biler til de skarpeste priser.

Finansiel Leasing

Kort: Efter endt leasingperiode skal leasingtager anvise en køber af bilen

Fordele:

 • Løbende skattemæssig driftsudgift - der tages hensyn til indtjening og levetid
 • Færre etableringsomkostninger sammenlignet med almindelig finansiering eller kassekredit
 • Ingen kapital bundet i aktiver - du beholder likviditet i virksomheden

Ved finansiel leasing, leaser virksomheden også bilen i en aftalt periode. Hver måned betaler virksomheden en fast eller variabel leasingydelse. Når perioden udløber, anviser virksomheden en 3. part, som køber bilen til en fastsat pris. Finansielt leasede aktiver skal som hovedregel optages i din balance sammen med leasingforpligtelserne på samme måde, som hvis du ejede aktivet.  

Du indestår for restværdien

Restværdien er bilens anslået værdi efter leasingperiodens udløb, men kun den værdi du mangler at betale af det fulde beløb for at eje bilen UDEN afgift.

Hvis du vælger en finansiel leasingaftale, står du selv for alle driftsomkostninger (modsat operationel leasing). Du afdrager til forhandleren gennem leasingperioden, og når aftaleperioden er ovre, skal du betale forhandleren den restværdi, som er aftalt ved aftalens indgåelse, og så ejer du bilen.


Serviceaftale

Ved operationel leasing er serviceaftalen inkluderet i din leasingpris. Ved finansiel leasing er
serviceaftalen ikke inkluderet i din leasingpris, men du har mulighed for at tilvælge en serviceaftale for en ekstra udgift om måneden.


En serviceaftale indeholder bl.a:

 • Serviceeftersyn i henhold til fabrikkens forskrifter med originale reservedele på person- eller varebiler i henhold til serviceintervaller
 • Opdatering af bilens software
 • Uforudsete reparationer også sliddele f.eks. bremser/kobling ved mekaniske og elektroniske fejlmeldinger
 • Udskiftning af viskerblade og pærer - også mellem servicebesøg
 • Påfyldning af motorolie samt sprinklervæske - også mellem servicebesøg

Læs mere om serviceaftale HER

 

Bogføres i regnskabets balance

Finansiel og operationel leasing bogføres og påvirker nøgletallene forskelligt i årsrapporten.

Ved operationel leasing er der tale om leje af bilen. Regnskabsmæssigt betyder det, at bilen i dette tilfælde behandles som en driftsomkostning i resultatopgørelsen. Du får fuld fradragsret på leasingydelsen, samt de tilhørende operationelle omkostninger. Ved operationel leasing skal bilen altså ikke optages i balancen, men kun bogføres som en note i regnskabet. 

Ved finansiel leasing, er der reelt set ikke tale om leje af bilen, men derimod afbetaling på et køb. Regnskabsmæssigt betyder det, at en finansiel leaset bil behandles som et aktiv. Det varierer om aktivet skal bogføres på balancen eller om det blot er en option – det afhænger af din regnskabsklasse.

Når leasing bogføres off balance, påvirkes soliditetsgrad og afkast af investeret kapital positivt, mens EBITDA-margin og pengestrømmen fra driftsaktivitet påvirkes negativt.


Fradrag for moms og leasingydelse

Leasingydelsen kan trækkes fra i skat. Det betyder, at du får fuld skattemæssig effekt, mens du bruger udstyret. Samtidig fordeles momsen på udstyret over hele leasingperioden.


Op til 100% finansiering af varebiler

Når du leaser en varebil, har du selv indflydelse på den månedlige ydelse, udbetaling og restværdi. Dette betyder, at det er muligt at skrue på udbetalingen og derved finansieringsprocentdelen. Det afhænger naturligvis af virksomhedens kreditvurdering, hvor meget man kan skrue på disse parametre.

Erhvervsleasing styrker likviditeten


Erhvervsleasing er værd at overveje, hvis du ikke ønsker at binde store mængder kapital i virksomhedens vognpark. Med erhvervsleasing slipper du nemlig for at investere et større beløb i køretøjerne, hvilket ville have været tilfældet i forbindelse med køb eller finansiering. En af de væsentligste fordele er derfor, at du beholder likviditeten i din virksomhed i stedet for at binde den i biler.Erhverv

Erhvervscenter

Erhvervsleasing

Leasingselskaber

Flådestyring

Firmabiler

Varevogne

Købsguide for virksomheder

Beskatning af fri firmabil

Dine prisalarmer hos Andersen og Martini

Dine prisalarmer hos Andersen & Martini