Flexleasing

Leasingaftale uden den høje registreringsafgift

Flexleasing - Slip for den høje registreringsafgift

Flexleasing er kort fortalt en leasingform, der gør kørsel på danske nummerplader muligt – vel at mærke uden betaling af den høje danske registreringsafgift. Flexleasing giver dig bl.a. også mulighed for at lease en de lækre luksusbiler, som du finder i vores Flexleasing i Greve – til en fordelagtig pris.

Ved Flexleasing betales i stedet registreringsafgiften procentuelt i månedlige rater, beregnet ud fra den samlede vurderede fulde registreringsafgift.

I praksis foregår det ved, at det leasingselskab, som Andersen & Martini samarbejder med, registreres som ejer af den pågældende bil, og leasingtager registreres som bruger. I den forbindelse indbetaler brugeren/leasingtager et depositum, der indebærer flg. typisk 30% af bilens pris uden afgift. Derudover indbetales den forventede afskrivning i perioden, kontraktoprettelse, evt. satellitovervågning, samt 2 mdr. leasingydelse i sikkerhedsstillelse. Herefter behandles sagen hos SKAT, og bilen kan så indregistreres.

Fordele ved flexleasing

Fordelene ved Flexleasing er mange, primært pga. den store flexibilitet, som også ligger til konceptet.

Nogle af fordelene

  • Gør det muligt, at køre flere km. i en brugsperiode end kalkuleret – uden meromkostning.
  • Kørsel på danske plader i tidsrummet 1-36 mdr. helt efter leasingtagers ønske.
  • Lavere leasingydelse over tid. Tegnes aftale fx over 12 mdr. og leasingtager efter udløb ønsker at forlænge, beregnes ny aftale ud fra nyt afgiftsgrundlag, hvilket giver en lavere leasingydelse pga. den over tid faldende registreringsafgift.
  • Flexleasing er oplagt ved ønsket om flere køretøjer, fx sommer- og vinterbil.
  • Langt mindre kapitalbinding end ved køb, forstået på den måde, at leasingtager skal have færre midler ”op af lommen” fra start – midler der givetvis kan forrentes bedre andetsteds.
  • Lavere afskrivning. I og med at bilens fulde registreringsafgift ikke betales up front, afskrives så at sige kun på ”det rå metal”, og ikke på registreringsafgiften også.

Flexleasing biler på lager netop nu

1

Dine prisalamer hos Andersen og Martini

Dine prisalamer hos Andersen & Martini