Peugeot advarselslamper - Se hvad de betyder

Læs nærmere herunder, hvad det betyder, og hvordan du skal agere, hvis f.eks. motorlampen i din bil lyser.

Rød, gul eller grøn lampe lyser?

Rød lampe lyser Rød lampe = Stop hurtigst muligt og kontakt værksted
Gul lampe lyser Gul lampe = Undersøg fejlen, når du er kommet hjem
Grøn lampe lyser Grøn lampe = Blot nyttig information - ingen grund til bekymring

De forskellige advarselslamper har samme symboler hos langt de fleste bilmærker, men der kan være forskelle på, om lamperne f.eks. blinker eller skifter farve i forskellige situationer. På denne side får du en beskrivelse af de vigtigste advarselslamper i din Peugeot. 

Der kan være små forskelle på, hvilke advarselslamper de forskellige Peugeot-modeller har, så du skal se informationerne som vejledende. Eftertjek bilens instruktionsbog for information om den konkrete model.

I nogle tilfælde vil advarselslampen være ledsaget af en fejlmeddelelse på skærmen, som kan hjælpe dig med at identificere, hvad lampen betyder.

Se Peugeot Advarselslamper ↓

Hvad skal jeg gøre, hvis en advarselslampe lyser?

Hos Andersen & Martini får vi meget ofte henvendelser fra folk, der har en bil, hvor en af advarselslamperne lyser. Det er nemlig ikke alle, der ved, hvad (alle) lamperne betyder, men det er vigtigt at sætte sig ind i det, så man ikke risikerer at skade sin bil.

Det skal siges, at det ikke behøver at være noget alvorligt, når en advarselslampe lyser, men det kan det blive, hvis man ser stort på advarslen og kører videre. I visse tilfælde kan en lampe betyde, at man skal stoppe bilen omgående og ringe efter autohjælp. Det et er vigtigt at notere sig, om lampen blinker eller lyser konstant, da det har forskellig betydning, hvilket vil fremgå nedenfor.  Lyset i lamperne afhænger af bilens funktionstilstand og indikerer, om situationen er normal, eller om der er en fejl. I tilfælde af fejl tænder advarselslampen, evt. efterfulgt af et lydsignal og/eller en meddelelse.

De fleste advarselslamper tændes kortvarigt, når man sætter tændingen i ON. Man skal derfor ikke reagere der, medmindre en eller flere lamper fortsætter med at lyse efter 3-4 sekunder. Nogle lamper er gule, andre er røde, mens nogle kan skifte farve fra gul til rød, alt efter hvor alvorlig 

I mange af de tilfælde, der beskrives nedenfor, skal du kontakte et autoriseret eller et andet Peugeot-kvalificeret værksted. Andersen & Martini har autoriserede Peugeot-værksteder i Søborg og Ballerup.

Advarselslamper
Dæktryk

---

Dæktrykslampen

Dæktrykslampen lyser

Hvis lampen (gul) for lavt dæktryk lyser konstant efterfulgt af et lydsignal og en meddelse, er trykket i et eller flere dæk for lavt. 

Hvis lampen først blinker og derefter lyser konstant, mens servicelampen lyser konstant, er der fejl i systemet. Dæktrykket kontrolleres ikke længere. Kør til til et autoriseret Peugeot-værksted eller et andet kvalificeret værksted for at få udbedret fejlen.

Motorlampen

---

Motorlampen

Motorlampen lyser

Hvis motorlampen blinker gult, betyder det, at motorstyresystemet i din bil er defekt. Der er risiko for, at katalysatoren går i stykker, og derfor skal du få systemet tjekket på et autoriseret Peugeot-værksted.

Hvis motorlampen lyser gult konstant, er anti-forureningssystemet defekt, og du skal hurtigst muligt kontakte et autoriseret eller et andet Peugeot-kvalificeret værksted og få fejlen udbedret. 

Hvis motorlampen bliver rød med et udråbstegn i og lyser sammen med stoplampen, er der registreret en alvorlig fejl i motoren. Stands straks bilen (når det er sikkert) og få bilen bugseret til et autoriseret Peugeot-værksted eller et andet kvalificeret værksted. 

Airbag lampe

Airbag-lampen lyser

Hvis airbag-lampen lyser, er et af systemerne for airbags eller pyrotekniske selestrammere defekt. Systemet bør efterses på et autoriseret Peugeot-værksted eller et andet kvalificeret værksted, så hurtigt det er muligt.

Passagerairbag-lampen

Passagerairbag-lampen lyser

Hvis denne lampe lyser, står kontakten, der sidder i handskerummet, i position “OFF”. Det betyder, at front-airbaggen ved passagersædet er deaktiveret. Herefter kan en rygvendt barnestol installeres. Hvis det ikke er meningen, at kontakten skal stå i ”OFF-position, sæt den i positionen "ON" for at aktivere passagerairbaggen. I så fald må en “bagudvendt” barnestol IKKE installeres. Lampen er gul. 

Olietrykslampen

Olietrykslampen lyser

Hvis denne lampe lyser, er der fejl på motorens smørekredsløb. Find med det samme et sikkert sted at standse bilen, afbryd tændingen og kontakt et autoriseret Peugeot-værksted eller et andet kvalificeret værksted og få bilen bugseret derhen. Advarselslampen er rød. 

Kølervæske-lampen

Kølevæsketemperatur-lampen lyser

Advarselslampen for for kølervæsketemperatur blinker, når temperaturen i kølesystemet er stigende. Du skal køre forsigtigt. 

Lampen lyser konstant: Temperaturen i kølesystemet er for høj. Stop bilen, så snart det er sikkert, og fyld om muligt kølervæske på bilen - når motoren er blevet kold. Hvis du ikke kan komme til at fylde kølervæske på, og problemet ikke er løst, skal du kontakte et autoriseret Peugeot-værksted eller et andet kvalificeret værksted og få bilen bugseret derhen. Advarselslampen er rød.

Batteri-lampen

Batteri-lampen lyser

Hvis batterilampen lyser, er der fejl på batteriets ladekreds (kabelskoene er snavsede eller løse, generatorremmen er slap eller defekt). Du bør ikke køre videre. Kontrollampen skal slukke, når motoren startes. Hvis den ikke slukkes, skal du kontakte et autoriseret Peugeot-værksted eller et andet kvalificeret værksted og få bilen bugseret derhen. Advarselslampen er rød.

STOP-lampen

STOP-lampen lyser

Hvis STOP-lampen lyser konstant - alene eller i kombination med en anden advarselslampe - ledsaget af et lydsignal og, i nogle tilfælde, en meddelelse på skærmen, skal du straks finde et sikkert sted at standse bilen og slukke motoren, da motoren risikerer at gå i stå under kørslen.

Kontrollampen lyser, fordi der er en alvorlig fejl ved fx bremsesystemet, servostyringen eller en større fejl på det elektriske system. Efter standsning, ring til et autoriseret Peugeot-værksted eller et andet kvalificeret værksted og få bilen bugseret derhen. Advarselslampen er rød.

ABS-lampen

ABS-lampen lyser

Hvis ABS-lampen lyser, er der fejl på ABS-systemet. Bilens bremsesystem fungerer som på en bil uden ABS. Kør forsigtigt med moderat hastighed (især hvis der er glat føre), og kontakt straks et autoriseret Peugeot-værksted eller et andet kvalificeret værksted for udbedring af fejlen.
Kontrollampen er gul.

Parkeringsbremselampen

---

Bremsesystem-lampen

Parkeringsbremse-lampen lyser

Hvis denne lampe lyser, når bilen startes, er parkeringsbremsen trukket eller ikke korrekt løsnet. Træd på bremsepedalen og prøv at løsne parkeringsbremsen for at slukke lampen. 

Hvis lampen fortsat lyser eller begynder at lyse under kørslen, er bremsevæskestanden faldet meget. Find straks et sikkert sted at standse bilen. Påfyld bremsevæske anbefalet af Peugeot, hvis du har mulighed for dette. Hvis problemet ikke forsvinder, skal du få efterset bremsesystemet på et autoriseret Peugeot-værksted eller på et andet kvalificeret værksted. 

Hvis lampen lyser sammen med ABS-lampen er der den ellektroniske bremsekraftfordeler defekt. Stop bilen og lad den bugsere til et autoriseret Peugeot-værksted eller et andet kvalificeret værksted.

Advarselslampen er rød. (ABS-lampen er gul).

Service-lampen

---

Service-lampen

Service-lampen lyser

Hvis lampen (gul) lyser kortvarigt og slukker igen, er der opstået en mindre fejl, som der ikke findes nogen konkret kontrollampe for. Læs meddelelsen på skærmen for at identificere fejlen.

Hvis lampen lyser konstant, er der opstået en større fejl, som ikke har sin egen kontrollampe. Identificer fejlen ved at læse meddelelsen på skærmen og kontakt straks et autoriseret Peugeot-værksted eller et andet kvalificeret værksted

Lyser servicelampen konstant ledsaget af en blinkende og derefter konstant lysende skrå servicenøgle, så er tidspunktet for serviceeftersyn er overskredet. Du skal derfor ringe og bestille tid til service hos dit lokale Peugeot-værksted.

ESP-lampen

ESP-lampen lyser

Hvis ESP-lampen blinker, betyder det, at den dynamiske stabilitetskontrol er aktiveret. Systemet optimerer vejgrebet og forbedrer bilens styreevne. Dette er blot en information til billisten.

Hvis lampen lyser konstant:
- ESP/ASR er ikke aktiveret. Tryk på knappen igen for at genaktivere ESP/ASR-systemet manuelt. Kontrollampen i knappen slukker.
- ESP/ASR systemet er defekt. I så fald skal man få systemet efterset på et autoriseret Peugeot-værksted eller et andet kvalificeret værksted hurtigst muligt.

ESP/ASR-systemet aktiveres automatisk, når bilen startes. Kontrollampen er gul. 

AdBlue-lampen

AdBlue-lampen lyser

AdBlue-lampen (BlueHDi-motorer) lyser et kort øjeblik, når tændingen slås til, ledsaget af et lydsignal og en meddelelse om bilens resterende rækkevidde: Den resterende rækkevidde er 600 – 2.400 km. Efterfyld hurtigt AdBlue*, eller få et autoriseret PEUGEOT-værksted eller et andet kvalificeret værksted til at gøre det for dig. Tjek bilens instruktionsbog for mængden af AdBlue, der kan påfyldes.

Lampen blinker ved tænding eller under kørslen, efterfulgt af et lydsignal og en meddelelse om bilens resterende rækkevidde: Den resterende rækkevidde er under 600 km. Du skal efterfylde AdBlue for at undgå at løbe tør, eller køre til et autoriseret PEUGEOT værksted eller et andet kvalificeret værksted, hvor de kan gøre det for dig. Beholderen kan påfyldes op til 10 liter AdBlue.

AdBlue-lampen blinker, ledsaget af et lydsignal og en meddelelse om, at bilen ikke kan startes: AdBlue®-beholderen er tom. Den lovpligtige startspærreanordning spærrer for start af motoren. For at starte motoren skal du efterfylde AdBlue® eller køre til et autoriseret PEUGEOT-værksted eller et andet kvalificeret værksted. Beholderen skal påfyldes mindst 4 liter AdBlue. 

Kontrollampen er gul. 

* Ved hjælp af AdBlue-væske med urea omdanner katalysatorer op til 85 % af kvælstofilte (NOx) til kvælstof og vand, som ikke er sundheds- eller miljøskadeligt. Flere tankstationer har både mindre beholdere og standere med Adblue, hvor du selv kan tanke.

Hent den instruktionsbog, der passer til din bil. 

Få adgang til alt, hvad du behøver at vide om din Peugeot.

Kontakt osUdfyld nedenstående og skriv evt. en besked omkring din henvendelse. Så vil vi komme tilbage til dig hurtigst muligt.

(hvis den er kendt)

 

Vi bestræber os på at svare dig inden for 3 timer i arbejdstiden, men der kan gå længere tid i særligt belastede perioder.